• Türkiye’nin ilk ve tek bilim, sanat, eğitim ve kültür alanında hizmet veren ve bu amaçla kurulmuş kadın kooperatifidir
  • Adına uygun şekilde; bilim, sanat, eğitim, kültür alanlarında; bireysel, kurumsal ve gönüllülük üzerine kurulmuş sivil toplum kuruluş ve toplulukları ile işbirliği yapan bir işletme kooperatifidir.
  • Kadınların girişimci olarak iş hayatında daha fazla yer almalarını, eğitim eksikliklerini gidermeyi, ekonomiye dahil olmalarını amaçlayan sosyal hedeflerine ulaşmalarında tamamlayıcı olan bir kooperatiftir.
  • Bilim çalışmalarından, sanat atölyelerine, her tür mesleki geliştirme ve idama eğitimleri, organizasyonların yapısına göre kültürel etkinlikler kapsamında toplam 3.600 eğitim modülü ve eğitmen portföyü ile hizmet üretimi yapan bir işletme kooperatifidir.
  • Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kadınların iş hayatında erkeklerden geri planda kaldıkları ve iş yaşam kalitelerinin düştüğü tespit edilmiştir. Bu algı literatürde “ Cam Tavan Sendromu”‟ olarak da değerlendirilmektedir. Bu algıyı değiştirerek kadınların ev temizliğinden iş yeri temizlik personeline, mutfaktan çıkıp lokanta ve restoranlarda bulaşık ya da aşçılığa, annelikten bakıcılığına değil de makarna, tarhana yapmanın dışında da iş ve meslek kariyerleri yapabilecekleri yönünde eğitimler ve etkinlikler ile değişen Türkiye ekonomisinde yerlerini almaları hedeflenmektedir.